Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica | Novi datum održavanja!

Drage koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će stručni skup „Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica“ biti održan 27. juna 2020. na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. 

Fokus skupa je na unapređenju digitalnih kompetencija nastavnika i učenika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa. Predavači će prezentovati radove i iskustva iz domena:

  • projektne nastave
  • nastave stranog jezika na mlađem uzrastu
  • integrativne nastave
  • razvoja predmetnih i međupredmetnih kompetencija
  • razvoja veština 21. veka
  • kritičkog mišljenja i rešavanja problema kreativnosti u nastavi
  • međunarodnih programa razmene i saradnje
  • vrednovanja i samovrednovanja nastavnog procesa
  • tradicionalnih i savremenih pristupa nastavi stranih jezika.

Rok za prijavu učesnika ističe 19. juna 2020. u 23:59 časova.

Vidimo se uskoro!

Tim Udruženja ELTA

LINK ZA PRIJAVLJIVANJE

PROGRAM

Preuzmite detaljnu satnicu i saznajte više o temama skupa.

AKREDITACIJA

Skup je akreditovan i namenjen je nastavnicima svih nastavnih predmeta u osnovnim i srednjim školama.

MESTO ODRŽAVANJA

Ovde možete naći korisne informacije o tome kako stići do mesta održavanja.