Četvrti vebinar u ciklusu: Okrenite učionicu i podstaknite razvoj komunikacije i saradnje

Drage koleginice i kolege,

Ovim putem vas pozivamo da učestvujete u četvrtom besplatnom vebinaru pod nazivom „Flip your classroom to promote communication and collaboration“ ili „Okrenite učionicu i podstaknite razvoj komunikacije i saradnje“ koji će se održati u utorak, 23. juna 2020. u 15 časova.

Vebinar će održati Milica Vukadin, diplomirani vaspitač i nastavnik engleskog, a moderator i tehničku podršku pružiće Kristina Grujić, diplomirani softverski inženjer.

Tokom ovog interaktivnog vebinara u trajanju od jednog sata, zajedno ćemo proći kroz sledeće aspekte obrnute učionice:

     1. Šta je flipped learning ili obrnuta učionica?
     2. Kako se Blumova taksonomija ciljeva transformiše u obrnutoj učionici?
     3. Kako se obrnuta učionica primenjuje u učenju na daljinu?
     4. Kako se obrnuta učionica primenjuje u učionici?
     5. Koji su koraci za razvoj obrnute učionice?
     6. Koje su česte aktivnosti tokom jednog obrnutog časa?
     7. Veštine 21. veka – komunikacija i obrnuta učionica;
     8. Veštine 21. veka – saradnja i obrnuta učionica;
     9. Kako se izrađuje video sadržaj koji će se koristiti u obrnutoj učionici?
   10. Koji se problemi u nastavi mogu rešiti upotrebom obrnute učionice?

Učesnici mogu da očekuju diskusiju i kreiranje kratkih zajedničkih aktivnosti na Padletu, kako bi imali gotove ideje koje mogu odmah da primene u svojoj online i offline učionici.

Bavićemo se, takođe, metodikom rada tj. pedagoškim aspektom IKT u nastavi. Fokus će biti na organizaciji i razvoju flipped learning časa ili obrnute učionice, te se nećemo baviti tehničkim delom upotrebe aplikacije.

Vebinar će se održati na srpskom da bi što više ljudi moglo da iskoristi ovu priliku.

Napominjemo da je vebinar naprednog nivoa i namenjen je onima koji su učestvovali na makar jednom od prethodna tri vebinara.

Kao i do sada, za prisustvo vebinaru možete da očekujete digitalni bedž.

Rok za prijavljivanje ističe u nedelju 21. juna 2020. u 23:59 časova. 

Srdačan pozdrav,

Milica Vukadin i tim Udruženja ELTA

LINK ZA PRIJAVLJIVANJE