Program stručnog skupa „Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica“

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA, u saradnji sa Univerzitetom Singidunum, organizuje stručni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica“, u Beogradu, 27. juna 2020. godine.

Glavnim programom je obuhvaćeno 25 prezentacija – 3 plenarna predavanja i 22 radionice grupisane u 5 tematskih sesija.

Fokus skupa je na unapređenju digitalnih kompetencija nastavnika i učenika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Dvadeset devet domaćih i stranih predavača prezentovaće radove i iskustva iz domena:

  • projektne nastave
  • nastave stranog jezika na mlađem uzrastu
  • integrativne nastave
  • razvoja predmetnih i međupredmetnih kompetencija
  • razvoja veština 21. veka
  • kritičkog mišljenja i rešavanja problema kreativnosti u nastavi
  • međunarodnih programa razmene i saradnje
  • vrednovanja i samovrednovanja nastavnog procesa
  • tradicionalnih i savremenih pristupa nastavi stranih jezika.

Imajući u vidu aktuelnosti tema, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite ovaj događaj i da sa svojim kolegama aktivno učestvujete u radu skupa.

Skup je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i namenjen je nastavnicima svih nastavnih predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Rok za prijavu učesnika ističe 19. juna 2020. u 23:59 časova.

Tim Udruženja ELTA

PROGRAM

PRIJAVA ZA UČESNIKE