Poziv za nominovanje članova Upravnog odbora Udruženja ELTA

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA raspisuje poziv za

Nominovanje dva člana Upravnog odbora

Upravni odbor čine predsednik Udruženja i drugih osam članova koje bira Skupština na period od dve godine. Udruženje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za ovu poziciju.

Kandidati za člana Upravnog odbora u prijavi dostavljaju:

  • biografiju
  • motivaciono pismo (u kome se objašnjava viđenje rada Udruženja kao i njihova uloga u vođenju Udruženja)
Kandidati za Upravni odbor potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:
  • članstvo u Udruženju 

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na godišnjoj Skupštini Udruženja 27. juna 2020. godine.

Više informacija o obavezama članova Upravnog odbora mogu se naći u Statutu Udruženja (čl. 14, 15 i 16).

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na adresu office@elta.org.rs sa napomenom „Prijava na konkurs za nominovanje člana Upravnog odbora“, najkasnije do 20. juna 2020. godine.