Anketa: Digitalne kompetencije edukatora u Srbiji potrebne za učenje na daljinu

Drage koleginice i kolege,


Molim vas da popunite ovu anketu radi istraživanja i formiranja plana za dalje vebinare o učenju na daljinu koji će biti realizovani u saradnji sa Udruženjem ELTA.

Upitnik koristi Kembridžovu skalu za merenje digitalnih kompetencija u obrazovanju na različitim nivoima (The Cambridge English Digital Framework for Language Teachers) ali je za potrebe ove ankete okvir adaptiran da se odnosi na sve edukatore, a ne samo na nastavnike stranih jezika.

Delovi okvira po kojima se meri digitalna kompetencija edukatora su:

1. Digitalni nastavnik
2. Digitalna učionica
3. Priprema za čas/aktivnost pomoću digitalnih alata
4. Izvođenje časa pomoću digitalnih alata
5. Evaluacija procesa učenja pomoću digitalnih alata

Anketa je koncipirana kao lični test o digitalnim kompetencijama i molimo vas da iskreno odgovorite na sva pitanja jer će sadržaj sledećeg vebinara zavisiti od rezultata ankete, tj. aktivnosti će se fokusirati na pitanja koja imaju najniži rezultat kako bismo vam pomogli kroz individualizovani program.

Srdačan pozdrav,
Milica Vukadin
Napomena
Anketa je namenjena isključivo onima koji su prisustvovali vebinaru i molimo vas da je ne popunjavate ukoliko niste bili prisutni od početka do kraja jer istraživanje, u suprotnom, neće biti validno. 
Učesnike na kraju ankete očekuje digitalni bedž za prisustvo. 

ANKETA