Akreditovani seminar za nastavnike svih stranih jezika

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen nastavnicima svih stranih jezika u osnovnim i srednjim školama.

Koliko traje i koliko nosi bodova?

Traje 1 dan i nosi 8 bodova.

Gde se seminar izvodi?

Seminar se izvodi na daljinu, putem platforme Zum.

Koliko iznosi učešće?
  • Kotizacija za jednog učesnika iznosi 2.500,00 dinara.
  • Kotizacija za članove Udruženja iznosi 2.000,00 dinara.
Kako da uplatim kotizaciju?
Da li škola može da izvrši uplatu?

Da, može. U prijavi je potrebno navesti identifikacione podatke škole.

Gde mogu da se više informišem o seminaru?

Detalje u vezi sa sadržajem i realizatorima možete pogledati u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2025. godinu. Orijentacionu satnicu seminara možete preuzeti ovde.

Kada je prvi termin održanja?

Uskoro više informacija.