Priprema i pisanje projektnih predloga

Na radionici ,,Priprema i pisanje projetknih predloga“ imaćete priliku da naučite:

  • Šta je to projektni ciklus?
  • Koje analize treba da uradite kada pišete projektni predlog?
  • Kako da odaberete ciljne grupe i relevantne učesnike projekta?
  • Koji su sastavni delovi projektnog predloga?
  • Kako da odredite aktivnosti i ciljeve za svoj projekat?
  • Gde pronaći informacije o izvorima finansiranja projekata?

Prijavite se na radionicu i iskoristite priliku da naučite veštine pripreme i pisanja projektnih predloga koje su danas veoma tražene.

Prijavite se putem ovog linka: cutt.ly/atria-radionica