Međunarodna konferencija „Tehnika i informatika u obrazovanju“

Fakultet tehničkih nauka u Čačku poziva sve zainteresovane da učestvuju u radu 9. međunarodne naučne konferencije „Technics and Informatics in Education –TIE2022“ i simpozijuma u okviru konferencije „Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike“ 16-18. septembra 2022. godine.

Konferencija je posvećena tehničko-tehnološkom i informatičkom obrazovanju na svim nivoima – od predškolskih ustanova, preko osnovnih i srednjih škola, visokog strukovnog i univerzitetskog obrazovanja, do različitih formi doživotnog učenja.

Posebna sekcija na konferenciji posvećena je ESP (English for Specific Purposes) i fakultet prihvata radove iz te oblasti. Radovi mogu biti naučno-istraživački ili stručni (opisuju aspekta rada, primenu aplikacije u nastavi, pedagoška saznanja iz prakse, primere dobrih praksi itd). Predavač može da prilagodi sadržaj koji je prezentovan na ELTA konferenciji. Jedan rad može imati i više ko-autora.

Ako učestvujete u konferenciji i predajete napisan rad, kotizacija iznosi 5.000,00 din.

Ako prisustvujete u svojstvu polaznika i slušate druga izlaganja, kotizacija iznosi 2.000,00 din.

Kotizacije obuhvataju osveženja, ručak, promo materijal.

Troškove puta i smeštaja snosite sami.

U oba slučaja (kao autori i ko-autori) dobijate potvrdu o stručnom usavršavanju (bodovi).

Adresa konferencije: TIE 2022 (kg.ac.rs)