Školski kalendar za 2022/2023. za osnovne i srednje škole

Školski kalendar sa rasporedom raspusta i praznika za 2022/2023, kao i Pravilnik o kalendaru vaspitno obrazovnog rada, pogledajte u nastavku:

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu, kao i školski kalendar sa rasporedom raspusta za AP Vojvodina, pogledajte u nastavku: