Dopuna Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj školi

U Pravilniku o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 i 6/20), u Programu nastave i učenja za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, dodaje se odeljak: „OKVIR SLOBODNIH NASTAVNIH AKTIVNOSTI”.

Slobodne nastavne aktivnosti (SNA), su deo plana nastave i učenja koji škola planira Školskim programom i Godišnjim planom rada. Učenici u svakom razredu, od petog do osmog, biraju jedan od tri programa SNA koji škola nudi što znači da će svaki učenik tokom drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja pohađati četiri različita programa.

Svrha SNA je da doprinesu ostvarivanju opštih išoda obrazovanja i vaspitanja, razvijanju ključnih i opštih međupredmetnih kompetencija potrebnim za snalaženje u svakodnevnom životu.

Programi SNA koje je pripremio Zavod dati su u dve grupe.
Prvu čine programi namenjeni učenicima 5. i 6. razreda, a drugu 7. i 8. U prvoj grupi su Vežbanjem do zdravlja, Životne veštine i Medijska pismenost, a u drugoj Preduzetništvo, Moja životna sredina i Umetnost. Stručna društva su za učenike 5. i 6. razreda pripremila Domaćinstvo, Crtanje slikanje i vajanje, Čuvari prirode, Muzikom kroz život i Sačuvajmo našu planetu, a za učenike 7. i 8. razreda Filozofija sa decom.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj školi