Poziv za nominovanje članova Upravnog odbora Udruženja ELTA

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA raspisuje poziv za

Nominovanje dva člana Upravnog odbora

Upravni odbor čine predsednik Udruženja i drugih osam članova koje bira Skupština na period od dve godine. Udruženje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za ovu poziciju.
 
Kandidati za člana Upravnog odbora su aktivni članovi Udruženja i u prijavi dostavljaju biografiju i motivaciono pismo.

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na godišnjoj Skupštini 14. maja 2022. u okviru 20. međunarodne konferencije Udruženja ELTA.
 
Više informacija o obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora, videti čl. 14, 15 i 16 Statuta Udruženja koji možete preuzeti na sajtu elta.org.rs.
 
Prijava se vrši popunjavanjem i podnošenjem elektronskog obrasca najkasnije do 6. maja 2022. u 23.59 časova.