In Memoriam

Maja Danon
(1948-2024)

With heavy hearts, we remember Maja Danon, one of the founding members of ELTA, whose remarkable journey began in Sarajevo in 1948. Maja’s dedication to education and passion for English language teaching left an indelible mark on all who had the privilege of knowing her.

Maja’s quest for knowledge knew no bounds, from her early education in Belgrade to her studies abroad in prestigious institutions such as the University of Cambridge, the University of Edinburgh, and the Sorbonne University in Paris. As a teacher at the Kolarac People’s University in Belgrade and a lecturer at the Faculty of Philology, she nurtured the minds of countless students, inspiring them to reach new heights.

In 1993, Maja’s career took her to New York, where she assumed the role of director of the English Language Program at the Open Society Institute. Under her guidance, this international initiative touched the lives of learners in 53 countries, fostering excellence in English language instruction and professional development.

Maja played a crucial role in founding the National Association of English Language Teachers, known as ELTA, and establishing professional networks in Serbia that extended beyond the classroom. Her dedication to fostering collaboration and sharing best practices enriched the teaching community and elevated the standards of English language education.

Throughout her career, Maja’s contributions were recognised with prestigious awards, including the TESOL President’s Award and the Wilmer Shields Rich Award for Excellence in International Communication. Yet, it is her legacy as an inspiring educator and mentor that endures in the hearts and minds of generations of students.

Maja’s spirit lives on through the countless lives she touched, guiding us to expand our horizons and never cease in our pursuit of knowledge. She will be dearly missed but forever remembered with gratitude and admiration.


Maja Danon rođena je 1948. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu, gde je i diplomirala na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta. Uz svoje univerzitetske studije u Beogradu, Maja se takođe školovala na univerzitetima u inostranstvu – u Velikoj Britaniji (University of Cambridge, Newnam College; University of Edinburgh-Scotland), u Švajcarskoj (Université de Genève), Francuskoj (Paris, Sorbonne) kao i u SAD (Graduate School for International Training, Brattleboro, Vermont).

Bila je višegodišnji predavač engleskog jezika na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu, te lektor na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta, gde je predavala do svog odlaska u SAD 1992. godine. Tokom svoje profesionalne karijere Majin uži stručni interes i specijalnost bilo je unapređenje kvaliteta nastave engleskog jezika. Zahvaljujućii svojim stručnim interesima, kvalifikacijama i rezultatima dotadašnjeg rada, 1993. godine postala je direktor Programa za engleski jezik u Institutu za otvoreno društvo u Njujorku (Open Society Institute New York), na čijem je čelu bila do njegovog zatvaranja 2004. godine. Maja je osmislila, uspostavila i vodila ovaj međunarodni program koji je sprovođen u 53 zemlje u svetu u saradnji sa lokalnim Fondacijama za otvoreno društvo i eminentnim lokalnim privatnim školama stranih jezika,  i to na osnovu stvarnih obrazovnih potreba za unapređenjem kvaliteta nastave engleskog jezika u svakoj od obuhvaćenih zemalja. U Srbiji je do 2003. godine tesno sarađivala sa Programom za engleski jezik Fondacije za otvoreno društvo, čija je misija bilo unapređenje kvaliteta nastave engleskog jezika na svim obrazovnim nivoima, kao i unapređenje stručnih jezičkih veština profesionalaca u pojedinim oblastima (pravo, novinarstvo, nevladin sektor i dr.). Program u Srbiji bio je od početka usmeren i na izgradnju i podršku mrežama stručne zajednice nastavnika i profesora engleskog jezika u cilju uspostavljanja održivosti i razmene najboljih praksi i kvaliteta struke, a Maja je u tome dala svoj veliki lični i stručni doprinos učestvujući u osnivanju nacionalnog udruženja nastavnika engleskog jezika – YELTA (Yugoslav English Language Teachers’ Association), koje je 2003. godine spojeno sa beogradskim udruženjem ELTAB (English Language Teachers Association of Belgrade) u nacionalno udruženje nastavnika engleskog u Srbiji ELTA (English Language Teachers Association).

Za svoj doprinos međunarodnom obrazovanju i komunikaciji Maja je dobila nekoliko prestižnih američkih nagrada od kojih su najznačajnije TESOL President’s Award (1994); World Learning Award for building a vital international network of educators who foster professional development of English language teachers and managers; i Wilmer Shields Rich Award for Excellence in International Communication (1995).

Generacijama svojih studenata ostaje upamćena kao nadahnuti profesor i predavač, uvek ih usmeravajući da šire svoje horizonte i ne prestaju da unapređuju svoja znanja.