Poziv za nominovanje člana Upravnog odbora

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA objavljuje poziv za

Nominovanje jednog člana Upravnog odbora

Upravni odbor čine predsednik Udruženja i drugih osam članova koje bira Skupština na period od četiri godine.

Kandidat za člana Upravnog odbora je aktivan član Udruženja i u prijavi dostavlja biografiju i motivaciono pismo.

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na godišnjoj Skupštini 18. maja 2024. u okviru 22. međunarodne konferencije Udruženja ELTA.

Više informacija o obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora, videti čl. 13, 14, 15 i 16 Statuta Udruženja.

Prijava se vrši popunjavanjem i podnošenjem elektronskog obrasca najkasnije do 2. maja 2024. u 23.59 časova.