Pravilnik o realizaciji obuke programa stručnog usavršavanja

 

Zainteresovani nastavnici se prijavljuju za učešće na obuku koordinatoru Udruženja koji dostavlja uputstvo o plaćanju i vodi evidenciju o prijavljenim učesnicima. Nakon izvršene uplate kotizacije, u slučaju nemogućnosti pohađanja obuke, učesnik je dužan da nađe zamenu.  

Kotizacija za obuku iznosi 2500 RSD, odnosno 2000 RSD za članove Udruženja.

Obaveze koordinatora su da:

 • obezbedi prostor i opremu za realizaciju obuke;
 • obezbedi osveženje za učesnike (troškove za osveženje (kafu i čaj) pokriva Udruženje);
 • fotografiše obuku i fotografije pošalje sekretaru Udruženja.

Zauzvrat, koordinator može da pohađa obuku bez plaćanja kotizacije, uz honorar od 100 RSD bruto po učesniku.

Obaveze realizatora su da:

 • vodi evidenciju učesnika;
 • realizuje obuku u skladu sa detaljno razrađenim smernicama za izvođenje obuke;
 • dostavi učesnicima uverenja o savladanoj obuci;
 • dostavi izveštaj o realizaciji obuke sa overenim spiskom učesnika (elektronskim putem) sekretaru Udruženja, u roku od 7 dana od održavanja obuke;
 • dostavi izveštaj o dobijenim povratnim informacijama, načinu primene i primerima dobre prakse (elektronskim putem) sekretaru Udruženja.

Najmanje 15 učesnika je potrebno da se prijavi za realizaciju obuke. Obuku izvode dva realizatora. Realizatorima obuke se isplaćuje honorar u skladu sa brojem uplaćenih kotizacija.

Od uplaćenih kotizacija prihod se raspoređuje na sledeći način: 

 • administrativni troškovi – 10%;
 • troškovi akreditacije (refundacija autorima od prve realizacije obuke), troškovi organizacije obuke i druge aktivnosti Udruženja – 30%;
 • bruto honorar za dva realizatora obuke i putni troškovi – 60%.