Podaci o Udruženju ELTA

Naziv kompanije: Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA

Sedište kompanije: Nemanjina 28, 11000 Beograd

PIB: 103055392

Matični broj: 17510479

Šifra delatnosti: 9412 – delatnosti strukovnih udruženja

Šifra privredne delatnosti: 8559 – ostalo obrazovanje

Članovi Upravnog odbora: Ivana Milošević, predsednik, Jelena Spasić, Milica Vukadin, Velina Stojković, Sofija Ljiljak-Vukajlović, Željko Andrijanić, Marija Golubović, Nenad Miladinović, Tatjana Jancić i Marija Panić, sekretar.

Uslovi prodaje na daljinu Udruženja ELTA

OPŠTI USLOVI

Informacije o uslovima

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga van prodajnog objekta Udruženja ELTA, putem internet stranicei telefona (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.

Na uslove prodaje na daljinu primenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi prihvataju se i način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja proizvoda Udruženja ELTA.

Ovu internet stranicu uređuje Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA, sa sedištem u ulici Nemanjina 28, Beograd registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 17510479, PIB: 103055392 (u daljem tekstu: „Udruženje ELTA”), telefonski broj Kontakt centra: (063) 210 460.

ELTA zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake Narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, Kupci/Registrovani korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli ove Uslove i odredbe, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

Definicije i pojmovi

Posetilac – lice koje koristi internet stranice www.ELTA.org.rs, bez obzira da li je kupio proizvode ili usluge tim putem.

Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranice bez obzira na to da li obavlja kupovinu ili ne.

Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod ili uslugu putem ELTA internet prodavnice. Kupac je i lice koje proizvode ili usluge poručuje telefonom preko broja Kontakt centra.

Prodavac – Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA

Narudžbina – ELTA obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u ELTA internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu za svrhu kupovine proizvoda i usluga. Narudžbina se ostvaruje i telefonskim pozivom Kontakt centru Prodavca: (063) 210 460, gde Kupac nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i potvrđuje Narudžbinu na isti način.

Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga na daljinu izričito prihvata. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

Informacije o ELTA internet prodavnici

Na internet stranici nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku.

Ako bi nastale poteškoće uticale na status Narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: www.ELTA.org.rs u potpunosti je i isključivo vlasništvo Udruženja ELTA. Upotreba sadržaja ove internet stranice/domena bez izričite saglasnosti Udruženja ELTA nije u skladu s propisima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logotip, znak ELTA  i odgovarajući grafički prikaz/rešenje takođe su zaštitni znaci Udruženja ELTA i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

Svaki Posetilac internet stranice izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Udruženje ELTA, niti ko od njenih zaposlenih ili trećih pružalaca usluga, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Posetioca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Udruženja ELTA, odnosno njenih zaposlenihi/ili trećih pružalaca usluga. Posetilac izričito potvrđuje da Udruženje ELTA nije odgovorno za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od štete koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Posetilac.

Ni u kojem slučaju Udruženje ELTA, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Posetilac izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

Isključivo je Posetilac odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica ELTA internet prodaje te sve s tim povezane troškove. Udruženje ELTA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Posetioca koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane Udruženja ELTA, Posetiocu neće biti uskraćena propisana prava, kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa Udruženjem ELTA.

Obrada i zaštita ličnih podataka

Udruženje ELTA je posvećeno zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

Jedan od najčešćih slučajeva kada prikupljamo podatke o ličnosti naših potrošača jeste prilikom učlanjivanja u Udruženje ELTA. ELTA član može postati svako lice starije od 18 godina. Više informacija o učlanjenju u Udruženje ELTA možete pročitati ovde. Prilikom registracije na internet stranici Udruženja ELTA, zamolićemo vas da nam ostavite lične podatke neophodne za registraciju vašeg profila. Koristimo vaše lične informacije kako bismo bolje razumeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine, i kako bismo pripremili ponude i dali vam informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresovani. Bilteni sa informacijama o aktuelnim ponudama za vas se šalju kao deo Programa. Ove informacije će vam biti poslate samo ukoliko nam za to date saglasnost, koju možete pronaći internet stranici Udruženja ELTA.

Udruženje ELTA ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja Narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

Detaljnije uslove zaštite podataka o ličnosti mogu se pročitati i preuzeti ovde.

Informacije o proizvodima

Potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti prilikom kupovine proizvoda preko internet prodavniceili telefonom:

Udruženje ELTA pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranici, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.

Udruženje ELTA ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.

Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o Narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni Narudžbinu.

 

Dostupnost proizvoda i usluga

Podaci o zalihama proizvoda u Udruženju ELTA menjaju se i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranicama.

Udruženje ELTA zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Udruženje ELTA Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi. Udruženje ELTA, takođe, zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice i aplikacije.

 

Saobraznost robe Ugovorui rešavanje reklamacija

Vaša potrošačka prava u vezi sa saobraznošću robe štite se izjavljivanjem reklamacije prodavcu. Radi ostvarivanja ovih prava, potrebno je uz reklamaciju priložiti račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl).

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih potrošačkih prava koja se tiču saobraznosti robe u ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;

putem telefona (063) 210-460;

pisanim putem dopisom naslovljenim na Udruženje ELTA, Nemanjina 28, Beograd,

elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem kontakt forme.

Reklamacija se može prihvatiti isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, i sl).

Udruženje ELTA će po prijemu reklamacije bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je reklamacija opravdana i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

Eventualni sporovi između Kupca i Udruženja ELTA nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Beogradu.

REGISTRACIJA, PRAVLJENJE NARUDŽBINE I KUPOVINA

Registracija

Za internet ili telefonsku kupovinu, potrebno je imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Narudžbina – opšte

Proizvodi Udruženja ELTA i usluge se mogu naručiti putem internetai telefona, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

Udruženje ELTA zadržava pravo da odbije Narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako Udruženje ELTA odbije Narudžbinu, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 4 radna dana po slanju potvrde o primanju Narudžbine.

Narudžbina putem interneta

Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem, preko internet prodavnice Udruženja ELTA. Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja. Tada će Kupac imejlom primiti potvrdu o prijemu Narudžbine.

Po izradi i potvrdi prijema Narudžbine, na dostavljenu imejl adresu Kupac će dobiti potvrdu da je Udruženje ELTA primilo Narudžbinu.

Narudžbina putem telefona

Proizvodi i usluge se naručuju telefonskim putem, preko Kontakt centra Udruženja ELTA: (063) 210 460. Kupac osobi u Kontakt centru nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i naručuje ih tim putem (važna napomena: Prodavac ovim predočava Kupcu da se za ovaj vid usluge Kupovine proizvoda predviđa i da je mogućnost plaćanja platnim karticama, plaćanja u gotovini ili putem računa).

Ugovor se smatra zaključenim trenutkom plaćanja.

Otkazivanje narudžbine

Opšte odredbe otkazivanja Narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže Narudžbinu usluge dostave u bilo kom trenutku, pozivom na broj telefona Kontakt centra Udruženja ELTA od 9 do 16 sati svakog radnog dana u nedelji.

Postupak otkazivanja narudžbine prilikom naručivanja putem interneta

Prilikom uspešno napravljene Narudžbine putem interneta, Kupac dobija tzv. imejl potvrde (tj. potvrdu o uspešnoj Narudžbini poslatu imejlom), koji između ostalog sadrži link preko kojeg Kupac može da prati status Narudžbine.

ELTA obrađuje zahtev za otkazivanje narudžbine prilikom onlajn naručivanja i o ishodu obaveštava Kupca elektronski na dostavljenu imejl adresu Kupca.

Kupac je obavešten da je moguće otkazivanje Narudžbine prilikom onlajn naručivanja.

Postupak otkazivanja telefonske narudžbine

Kupac telefonsku porudžbinu može otkazati popunjavanjem kontakt forme na WEB stranici, ili pozivanjem Kontakt centra na broj (063) 210 460 i telefonskim putem izneti zahtev za otkazivanje porudžbine. ELTA će kupcu potvrditi otkazivanje porudžbine.

Cena

Sve cene istaknute u internet prodavnici Udruženja ELTA izražene su u domaćoj valuti — dinarima (RSD).Udruženje ELTA nije obveznik poreza na dodatu vrednost.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranici. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Udruženje ELTA nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade Narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, Udruženje ELTA omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

Plaćanje

Plaćanje robe i usluga naručenih putem internet prodavnice Udruženja ELTAvrši se elektronski. Za kupovinu u internet prodavnici Udruženja ELTA moguće je koristiti debitne ili kreditne kartice.

Plaćanje robe i usluga naručenih putem telefona se vrši plaćanjem putem računa.

 

PRAVO NA ODUSTANAK

Pravo na odustanak od ugovora

Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama vezanih za vraćanje proizvoda, prema važećim propisima, Kupac, u slučaju kupovine putem interneta i telefona, ima pravo da otkaže i vrati kupljenu robu ili uslugu, u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja. ELTA zadržava pravo da utvrdi kolika je umanjena vrednost proizvoda prilikom povraćaja novca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koju dobija uz robu kupljenu putem telefona ili interneta (izjava o odustanku), kao i na bilo koji drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Udruženju ELTA.

Ukoliko Kupac odustane koristeći elektronski obrazac za odustanak, ELTA je dužna da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Ovi Uslovi poslovanja Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA važe od datuma objave na vebsajtu od 20. 11. 2020. godine.