Poziv za nominovanje predsednika i članova Upravnog odbora

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA raspisuje poziv za

Nominovanje četiri člana Upravnog odbora i predsednika Udruženja

Upravni odbor čine predsednik Udruženja i drugih osam članova koje bira Skupština na period od dve godine. Udruženje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za jednu od pozicija.

Kandidati za člana Upravnog odbora su aktivni članovi Udruženja i u prijavi dostavljaju biografiju i motivaciono pismo.

Kandidati za predsednika potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:

  • članstvo u Udruženju najmanje pet godina
  • iskustvo u pisanju projekata
  • poželjno iskustvo u organizaciji i izvođenju programa stručnog usavršavanja

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na godišnjoj Skupštini 20. maja 2023. u okviru 21. međunarodne konferencije Udruženja ELTA.

Više informacija o obavezama i odgovornostima predsednika i članova Upravnog odbora, videti čl. 13, 14, 15, 16, 17 i 18 Statuta Udruženja.

Prijava se vrši popunjavanjem i podnošenjem elektronskog obrasca najkasnije do 4. maja 2023. u 23.59 časova.