Upitnik: Ispitivanje potreba nastavnika stranih jezika u Srbiji

Fondacija Tempus, u okviru svojih jezičkih aktivnosti i kao nacionalna kontakt tačka za saradnju sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, sprovodi istraživanje potreba nastavnika stranih jezika u Srbiji. Cilj istraživanja je da steku uvid u to koje su potrebe nastavnika za profesionalnim usavršavanjem i koji su im vidovi podrške potrebni.

Upitnik je anoniman, nalazi se na ovom linku, a rok za popunjavanje je 18. septembar 2022. godine.