Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika

Drage kolege,

Fondacija Tempus sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu organizuje radionicu Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika (engl. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT–REV)). Predavači na radionici su Sara Hajzer, viši predavač na Fakultetu za jezike i primenjenu lingvistiku na Otvorenom univerzitetu i profesor na Akademiji za visoko obrazovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Ursula Stikler, viši predavač nemačkog jezika na Otvorenom univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi upotrebom IKT u oblasti nastave i učenja jezika u Evropskom centru za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 9. i 10. juna 2022. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj ulici, br. 12 u Beogradu. Preliminarnu agendu radionice možete pogledati ovde, a  detaljnije biografije predavača možete pogledati ovde.

Rok za prijave je 11. maj 2022. godine do kraja dana. 

Radionica je namenjena nastavnicima svih stranih jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uče kao prvi i drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski) u osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja.

Cilj radionice je da nauči učesnike kako da integrišu IKT alate i resurse u otvorenom pristupu u nastavu i učenje jezika tako da počivaju na pravim pedagoškim principima. Učesnici radionice će naučiti da je kombinovanje ovih principa sa tehnologijom ključno za kreiranje i sprovođenje uspešnih aktivnosti za učenje jezika. S obzirom na to da će učesnici radionice biti nastavnici različitih stranih jezika, u jednom delu radionice oni će biti grupisani po jezicima koje predaju kako bi sa kolegama razmenjivali specifično iskustvo i ideje. Tokom radionice neophodno je da svaki učesnik ponese i koristi svoj laptop računar. Takođe, nakon radionice, učesnici treba da podele svoja saznanja o resursima koji se nalaze na veb sajtu (ict-rev.ecml.at), kao i o aktivnostima u kojima su učestvovali i veštinama koje su stekli na radionici. Za radionicu se mogu prijaviti učesnici koji, između ostalog, imaju bogato iskustvo u upotrebi IKT u oblasti nastave i učenja stranih jezika, kao i nastavnici koji žele da nadograde ili pak razviju svoje iskustvo u ovom pogledu. Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. S obzirom na to da će učesnici biti nastavnici svih stranih jezika, deo aktivnosti odvijaće se i na jezicima koje učesnici predaju (tokom grupnog rada).

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediti smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati Fondaciju Tempus putem imejla office@tempus.ac.rs.

Srdačan pozdrav,

Tim Udruženja ELTA