Anketa: Digitalne kompetencije edukatora u Srbiji potrebne za učenje na daljinu

Drage koleginice i kolege,


Molimo vas da popunite anketu radi istraživanja koje sprovodimo nakon četvrtog održanog vebinara.

Vaša povratna informacija biće deo istraživanja o digitalnim kompetencijama nastavnika u Srbiji potrebnim za učenje na daljinu. Preliminarni rezultati biće predstavljeni na stručnom skupu „Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica“ koji se održava u subotu 27. juna 2020. na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.

U pitanju je anketa koju ste popunjavali pre organizovanja vebinara. Razlog tome je merenje stanja pre i posle, tj. merenje efekta obuke nastale na osnovu potreba nastavnika koji su popunili prvu anketu. 


Upitnik koristi Kembridžovu skalu za merenje digitalnih kompetencija u obrazovanju na različitim nivoima (The Cambridge English Digital Framework for Language Teachers) ali je za potrebe ove ankete adaptiran okvir koji se ne odnosi samo na nastavnike stranih jezika, već na sve edukatore.

Delove okvira po kojima se meri digitalna kompetencija edukatora čine:
1. Digitalni nastavnik
2. Digitalna učionica
3. Priprema za čas/aktivnost pomoću digitalnih alata
4. Izvođenje časa pomoću digitalnih alata
5. Evaluacija procesa učenja pomoću digitalnih alata

Anketa je koncipirana kao lični test i molimo vas da iskreno odgovorite na sva pitanja.

Srdačan pozdrav,
Milica Vukadin
 

 

Napomena
Anketa je namenjena onima koji su prisustvovali našim vebinarima. Molimo vas da je ne popunjavate ukoliko niste učestvovali na makar jednom vebinaru jer istraživanje, u suprotnom, neće biti validno.

ANKETA