Produžen rok za prijavljivanje za stručni skup „Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica“

Zbog velikog interesovanja i broja učesnika koji nisu stigli da popune prijavu, rok za prijavljivanje za učešće je produžen do 13. marta 2020. godine.
Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA, u saradnji sa Univerzitetom Singidunum, organizuje stručni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Fantastično putovanje: Odredište digitalna učionica“, u Beogradu, 21. marta 2020. godine.

Fokus događaja je na unapređenju digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.  

Glavnim programom je obuhvaćeno 25 prezentacija – 3 plenarna predavanja i 22 radionice grupisane u pet tematskih sesija.

Dvadeset devet domaćih i stranih predavača prezentovaće radove i iskustva iz domena: 
  • projektne nastave
  • nastave stranog jezika na mlađem uzrastu
  • integrativne nastave
  • razvoja predmetnih i međupredmetnih kompetencija
  • razvoja veština 21. veka
  • kritičkog mišljenja i rešavanja problema kreativnosti u nastavi
  • međunarodnih programa razmene i saradnje
  • vrednovanja i samovrednovanja nastavnog procesa
  • tradicionalnih i savremenih pristupa nastavi stranih jezika.

Imajući u vidu aktuelnosti tema, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite ovaj događaj i da sa svojim kolegama aktivno učestvujete u radu skupa.

Skup je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i namenjen je vaspitačima i nastavnicima svih nastavnih predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Tim Udruženja ELTA

PROGRAM
PRIJAVA ZA UČESNIKE