Podrška za višejezične učionice

Fondacija Tempus u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom, organizuje radionicu „Podrška za višejezične učionice” (engl. Supporting Multilingual Classrooms).

Radionica će se održati uživo 6. i 7. juna 2024. godine u Beogradu. Preliminarnu agendu i detaljnije biografije predavača možete da pogledate ovde.

Ovaj događaj je namenjen predavačima u visokom obrazovanju koji se bave metodikom nastave i obrazuju buduće nastavnike jezika, nejezičkih predmeta i razredne nastave, kao i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama koji su trenutno ili su bili mentori drugim nastavnicima, učestvuju u njihovom obučavanju ili teže da postanu edukatori nastavnika.

Rok za prijave je 23. april 2024. godine do kraja dana. 

Detaljnije informacije o profilu učesnika radionice, uslovima za prijavu kao i prijavni formular možete naći ovde.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati Fondaciju Tempus imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.