Rezultati istraživanja o potrebama nastavnika stranih jezika u Srbiji

Fondacija Tempus, u okviru svojih jezičkih aktivnosti i kao nacionalna kontakt tačka za saradnju sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, sprovela je istraživanje potreba nastavnika stranih jezika u Srbiji tokom avgusta i septembra 2022. godine. Cilj istraživanja bio je sticanje uvida u potrebe nastavnika za profesionalnim usavršavanjem i vidove podrške koji su im potrebni.

Na poziv za popunjavanje upitnika odazvao se veliki broj nastavnika stranih jezika (njih 700).

Istraživanjem su obuhvaćeni aspekti koji se tiču formalnog obrazovanja nastavnika stranih jezika i njihovog zadovoljstva, organizacije nastave stranih jezika, kvaliteta i dostupnosti nastavnih materijala, upotrebe IKT alata u nastavi, profesionalnog usavršavanja nastavnika i internacionalizacije obrazovanja.

Više informacija o istraživanju, kao i pojedinačni i zbirni zaključci istraživanja, nalaze se u izveštaju na sledećem linku.