Podsticanje i razvoj misaonih veština učenika kroz nastavu stranog jezika

Kome je seminar namenjen? 

Seminar je namenjen nastavnicima svih stranih jezika u osnovnim i srednjim školama.

Koliko traje i koliko nosi bodova?

Traje 1 dan i nosi 8 bodova.

Gde se seminar izvodi?

Seminar se izvodi na daljinu, putem platforme Zum

Koliko iznosi učešće? 
  • Kotizacija za jednog učesnika iznosi 2.500,00 dinara.
  • Kotizacija za članove Udruženja iznosi 2.000,00 dinara.

Plaćanje se vrši nakon prijavljivanja.

Refundacija kotizacije se može izvršiti 20 dana do početka seminara. Ukoliko se učešće otkaže kasnije, refundacija nije moguća.

Kako da uplatim kotizaciju?
Da li škola može da izvrši uplatu?

Da, može. U prijavi je potrebno navesti identifikacione podatke škole.

Gde mogu da se više informišem o seminaru? 

Detalje u vezi sa sadržajem i realizatorima možete pogledati u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2021. godinu. Orijentacionu satnicu seminara možete preuzeti ovde.

Kada je prvi termin održanja?

Svi termini su popunjeni. Uskoro više informacija.

Kliknite na sliku da pogledate komentare učesnika.