Small Bites for Teaching and Learning English

ELTA priprema novi projekat pod nazivom “Small Bites for Teaching and Learning English”, seriju poludnevnih seminara.

Ukoliko želite da učestvujete u našem novom projektu kao predavač na jednom od deset poludnevnih seminara, koji će se održati u deset gradova Srbije, pozivamo Vas da pošaljete svoju detaljno razrađenu radionicu, u trajanju od 60 minuta, na adresu ELTA kancelarije office@elta.org.rs, do 30. novembra 2016. godine.  Radionice nisu tematski ograničene i mogu da se bave svime što autori smatraju da bi bio interesantno i korisno. Kriterijumi za izbor radionica biće interaktivnost i njihova primenljivost.

Radove pristigle u okviru konkursa oceniće komisija. Izbor deset najboljih radionica biće objavljen na našem sajtu i FB stranici, 20. decembra 2016. godine, kada će biti objavljen i spisak deset izabranih gradova.

Autorima izabranih radionica biće obezbeđeni putni troškovi, kao i gratis registracija za predstojeću konferenciju. Od predavača se očekuje da održe dve radionice u trajanju od po sat vremena, jednu koju su sami kreirali (a izabrana je na konkursu) i jednu radionicu koju bi dobili od Udruženja.

U nastavku Vam šaljemo obrazac koji Vam može pomoći u osmišljavanju radionice.

Učesnici seminara dobiće sertifikat Udruženja na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim projektom, možete kontaktirati office@elta.org.rs.

ELTA tim

OBRAZAC